10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายวันสูง กทม.ครองอันดับ 1 ตัวเลขไม่แผ่ว

10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อรายวันสูง กทม.ครองอันดับ 1 ตัวเลขไม่แผ่ว

จากกรณี วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผู้ติดเชื้อรวม 10,082 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 9,955 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย ผู้ป่วยสะสม 363,126 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,327 ราย หายป่วยสะสม 250,758 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 141 ราย

Jf4QnSOr 2

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ติดเชื้อใหม่พบว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดสีแดงเข้ม มีผู้ป่วยใหม่ รวม 5,365 คน แบ่งเป็น กทม. และปริมณฑล 4,841 คน และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ 824 คน ขณะเดียวกัน จังหวัดอื่นๆ ทั้งประเทศ มีผู้ติดเชื้อใหม่สูง 4,248 คน และ ในเรือนจำ 127 คน โดย 10

จังหวัดมีผู้ติดเชื้อสูงสุด มีดังนี้

  • 1.กทม. ติดเชื้อรายวัน 2,302 ราย
  • 2.สมุทรปราการ ติดเชื้อรายวัน 849 ราย
  • 3.สมุทรสาคร ติดเชื้อรายวัน 680 ราย
  • 4.ชลบุรี ติดเชื้อรายวัน 659 ราย
  • 5.นนทบุรี ติดเชื้อรายวัน 471 ราย
  • 6.นครปฐม ติดเชื้อรายวัน 288 ราย
  • 7.สงขลา ติดเชื้อรายวัน 286 ราย
  • 8.ปทุมธานี ติดเชื้อรายวัน 251 ราย
  • 9.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อรายวัน 245 ราย
  • 10.ยะลา ติดเชื้อรายวัน 196 ราย

E6eeUj3UUAA9Uk9

ขอบคุณ : ศูนย์ข้อมูล COVID