อยุธยา ยังหนัก สั่งปิดโรงงาน-ตลาด หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อยุธยา ยังหนัก สั่งปิดโรงงาน-ตลาด หลังยังพบมีผู้ติดเชื้อสูง

วันที่ 17 ก.ค.2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในจังหวัดว่า คณะกรรมการโรคติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการติดตามเฝ้าระวังการเกิดคลัสเตอร์ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตอ.วังน้อย อ.บางปะอิน และอ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยเหตุนี้ จึงได้ออกคำสั่งให้ปิดสถานประกอบการ โรงงาน และตลาด เพื่อควบคุมและปรับปรุงมาตรการเป็นการชั่วคราว ดังนี้ ให้ปิด

  • บริษัท รอยัลไทม์ ซิตี้ และบริษัท เคียวเซ่ แฟคเตอรี อ.วังน้อย ตั้งแต่วันที่ 17-21 ก.ค. 2564
  • ปิดบริษัทแมรีกอท จิวเวลรี่ อ.บางปะอิน ตั้งแต่วันที่ 17-24 ก.ค. 2564
  • ปิดโรงงานนอร์เมริกา อ.วังน้อย
  • ปิดตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค. 64

เพื่อให้เตรียมการวางแผนการควบคุมโรคร่วมกับทีมควบคุมโรค เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อก่อนจะพิจารณาให้เปิด นอกจากนี้ ยังหารือมาตรการดำเนินการของศูนย์พักคอย Home Isolation และ Community Isolation ที่จัดตั้งขึ้นรองรับผู้ติดเชื้อรอเตียงที่ไม่มีอาการ(สีเขียว)

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 34,340 โดส โดยหากได้วัคซีนแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการโรคติดต่อ จะวางแผนจัดสรรวัคซีนให้กระจายครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอโดยเฉพาะอำเภอที่มีการติดเชื้อมากที่สุดและต้องไม่ทับซ้อนกับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล

S4ERqU01 1