เช็กสิทธิได้ที่นี่ “ประกันสังคม ม.33” คุณได้รับเงินเยียวหรือไม่ เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน

เช็กสิทธิได้ที่นี่ "ประกันสังคม ม.33" คุณได้รับเงินเยียวหรือไม่ เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน

จากกรณีที่รัฐบาล ได้ประกาศมาตรการเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 นายจ้างและผู้ประกอบการ (เฉพาะ 9 กิจการเท่านั้น) รัฐบาลยังคงจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว/สถานประกอบการ สูงสุดไม่เกิน 200 คน

ลูกจ้าง (เฉพาะ 9 กิจการเท่านั้น) จ่ายเพิ่มเป็น 2,500 บาท/คน จากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน ซึ่งเมื่อรวมกับจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ 50 ของรายได้ให้ลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทำให้ผู้ประกันตน ม.33 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาท/คน

ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา แรงงานในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ (คลิกที่นี่)

ซึ่งหากคุณได้รับสิทธิรับเงินเยียวจะต้องทำการผูกพร้อมเพย์กับธนาคารที่ใช้อยู่ เพราะ สปส.จะทำการโอนเงินเยียยวให้ท่านผ่านทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

1

S 3547146

S 3547148