“นนทบุรี” ตัวเลขพุ่งสูง พบติดเชื้อรายใหม่แตะ 400 ราย พร้อมเผย 6 อำเภอที่พบเชื้อ

"นนทบุรี" ตัวเลขพุ่งสูง พบติดเชื้อรายใหม่แตะ 400 ราย พร้อมเผย 6 อำเภอที่พบเชื้อ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ทางด้าน  “ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี’ รายงานสรุปย่อผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 410 ราย (เชิงรุก 120 ราย)

  • อำเภอบางบัวทอง 121 ราย  
  • อำเภอเมือง 83 ราย  
  • อำเภอปากเกร็ด 78 ราย  
  • อำเภอบางกรวย 75 ราย  
  • อำเภอบางใหญ่ 43 ราย  
  • อำเภอไทรน้อย 10 ราย

มีอาการ 252 ราย คิดเป็น 61 % ไม่มีอาการ 158 ราย คิดเป็น 39 % สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 410 ราย คัดกรองก่อนผ่าตัด 0 ราย คัดกรองเชิงรุก 120 ราย

– ศูนย์กระจายสินค้า บางบัวทอง  ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จำนวน 57 ราย

– บริษัท เอสบี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด 20 ราย

– แคมป์ วีคอมพาว์ 8 ราย

– อิ่น ๆ 35 ราย

เชิงรับ 290 ราย

– ผู้แยกกักตัว LQ 13 เหรียญ 6 ราย
– ผู้แยกกักตัว LQ เพิล์ล 3 ราย
– ตลาดพิชัย 1 ราย
– ไม่ระบุ 76 ราย
– ค้าขาย/ตลาด/ร้านค้า 43 ราย
– รับจ้าง 33 ราย
– นักเรียน 28 ราย
– พนักงานบริษัทเอกชน 26 ราย
– สูงอายุ 8 ราย
– ในปกครอง 22 ราย
– ธุรกิจส่วนตัว 4 ราย

 

1