แม่ค้าหาบเร่ซึ้งใจ “นายก” สั่ง “รมว.เฮ้ง” ช่วย 2 ต่อ เหมาข้าวกล่องแจกแคมป์คนงาน

แม่ค้าหาบเร่ซึ้งใจ "นายก" สั่ง "รมว.เฮ้ง" ช่วย 2 ต่อ เหมาข้าวกล่องแจกแคมป์คนงาน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหาร และตรวจเช็คคุณภาพอาหารก่อนถูกลำเลียงไปยังสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 เพื่อแจกจ่ายไปยังแคมป์คนงานที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

โดยนายไพโรจน์ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยบรรดากลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ผู้ขับขี่รถรับจ้าง และร้านอาหารฅที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของ ศบค. จึงได้สั่งการกระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอย และผู้ประกอบการร้านอาหารให้มากที่สุด ทั้งย้ำเตือนให้ดูแลแรงงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงาน ได้มีการเชิญประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ขับขี่รถรับจ้างแห่งประเทศไทย และสมาคมภัตตาคารไทย รวมถึงบรรดาร้านค้าบริเวณแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบมาพูดคุยเพื่อรับฟังสภาพปัญหาที่กระทรวงแรงงาน จนเกิดความคิดช่วยเหลือผู้ค้ากลุ่มดังกล่าว พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่แรงงานภายในแคมป์ที่ถูกปิดตามคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างไปพร้อมกัน โดยกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหาร และรับอาหารจากกลุ่มผู้ค้าไปแจกจ่ายให้แรงงานในแคมป์ก่อสร้าง จนครบกำหนดตามประกาศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 27 กรกฎาคม 2564 โดยท่าน รมว.แรงงาน ได้ให้กรมการจัดหางานรับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้

1

2

 

“ในวันนี้ผมได้รับการสั่งการจากท่าน รมว.แรงงาน ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหาร และตรวจเช็คคุณภาพอาหาร ณ บริเวณถนนข้าวสาร ก่อนถูกลำเลียงไปยังสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 เพื่อแจกจ่ายไปยังแคมป์คนงานที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยผู้ค้าแต่ละรายจะนำส่งอาหารที่ได้รับการจัดสรรตามโควตาของชมรมหาบเร่แผงลอย มายังจุดรวบรวมอาหารกล่องบริเวณถนนข้าวสาร เพื่อตรวจสอบรายการอาหารและคุณภาพบรรจุภัณฑ์ แล้วจึงลำเลียงส่งต่อไป ทั้งนี้กรมการจัดหางานจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารวันละ 1 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 กรกฎาคม 2564 เป้าหมายแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 520 แห่ง 750,000 กล่อง และปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 797 แห่ง 500,000 กล่อง โดยมีผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ขับขี่รถรับจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมภัตตาคารไทย และร้านค้าบริเวณแคมป์ก่อสร้าง รวม 132 แห่ง” นายไพโรจน์ กล่าวในท้ายสุด

5

คุณญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พวกเราในนามผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ร่วมโครงการกับกระทรวงแรงงาน ต้องฝากขอบคุณไปถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นประโยชน์กับกลุ่มหาบเร่แผงลอยจริง ๆ ทำให้ผู้ค้ามีรายได้ และขอให้กระทรวงแรงงาน มีโครงการดีๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ต่อไป

3

ด้าน คุณศศนนท ฮุ้ย เป็นผู้ค้าขายที่ถนนข้าวสาร กล่าวว่า พอรู้ว่ามีออเดอร์ทำของไปแคมป์ ก็ดีใจมาก
จนพูดไม่ถูก ก็คือดีใจ อยากขอบคุณท่านรัฐมนตรีแรงงานและก็รัฐบาล ที่ให้ความช่วยเหลือทางเรา ได้มีกินมีใช้ 3 เดือนมานี้ เราไม่มีกินเลย เราลำบาก แล้วคุณญาดาก็นำโควตามาช่วยพวกเรา ให้มีกิน มีใช้จ่ายกันไป ก็ดีใจมาก อยากขอให้มีโควตานี้นาน ๆ หน่อย ถ้ามันมีก็ดี แค่นี้ล่ะค่ะฝากขอบคุณรัฐบาล ท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ