“THG” ร่อนหนังสือชี้แจง การนำเข้าวัคซีนโควิด เทคโนโลยี mRNA มีการตกลงซื้อจริง

"THG" ร่อนหนังสือชี้แจง การนำเข้าวัคซีนโควิด เทคโนโลยี mRNA มีการตกลงซื้อจริง

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ THG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เรื่องการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA ว่า ตามที่นักลงทุนจํานวนมากได้ให้ความสําคัญกับข่าวการเจรจานําเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยีmRNA ของTHGโดยมีข่าวที่อาจก่อให้เกิดความสับสนเนื่องจากมีการสอบถามไปยังผู้ผลิตวัคซีนนั้น ทั้งนี้THG ได้มีการตกลงซื้อวัคซีนจริงโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการด้านเอกสารกับตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศ ในส่วนของระยะเวลาหากมีชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเนื่องจากยังต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

THG มุ่งหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็วที่สุด โดย THG ได้ทุ่มเทกับการป้องกันและรักษาชีวิตของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ

E6YwARtUYAIWlNo