เผยผลตรวจ “Antigen Test Kit” เป็นผลบวกพุ่งถึงพันกว่าราย

เผยผลตรวจ "Antigen Test Kit" เป็นผลบวกพุ่งถึงพันกว่าราย

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ด้วยมีประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล เข้าไม่ถึงบริการคัดกรองตรวจเชื้อโควิด-19 และการรักษาพยาบาลจนเกิดความเดือดร้อน ที่ผ่านมา สปสช. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดบริการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
จากข้อมูลการดำเนินการในส่วนการจัดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 มีรายงาน ดังนี้

1. จุดตรวจ ราชมังคลากีฬาสถาน และสนามกีฬาธูปะเตมีย์ โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จากวันที่ 12 – 14 ก.ค. 64 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 7,184 ราย ผลตรวจเป็นบวก 606 ราย หรือร้อยละ 14.28 ทั้งนี้ แยกเป็นการตรวจที่ราชมังคลากีฬาสถาน 3,803 ราย ผลตรวจเป็นบวก 317 ราย และที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 3,381 ราย ผลตรวจเป็นบวก 289 ราย

2. จุดตรวจศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากวันที่ 12-14 ก.ค. 64 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 3,434 ราย ผลตรวจเป็นบวก 348 ราย หรือร้อยละ 10.13

3. จุดตรวจเชิงรุกชุมชน ซึ่งจะตรวจ 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.64 โดยความร่วมมือชมรมแพทย์ชนบทในการให้บริการเชิงรุก ซึ่งได้แยกให้บริการเป็น 6 ทีม ได้แก่ ทีม รพ.สิชล , รพ.นาทวี , รพ.ด่านมะขามเตี้ย , รพ.จะนะ , รพ.บ่อเกลือ และ รพ.ขอนแก่น กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ โดยวันแรก (14 ก.ค. 64) รวมตรวจคัดกรองให้กับประชาชนที่มารับบริการจำนวน 4,332 ราย ผลตรวจเป็นบวก 370 ราย หรือร้อยละ 8.54

ทั้งนี้ รวมจำนวนการให้บริการคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ทั้งหมด 14,950 ราย ในจำนวนนี้รวมผลตรวจที่เป็นบวก 1,324 ราย

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ส่วนการจัดระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้าน หรือ ที่ชุมชนในส่วนความร่วมมือกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สมัครใจเข้าสู่การดูแลในระบบการดูแลที่บ้าน หรือ ที่ชุมชน รวมจำนวน 634 รายแล้ว ขณะที่ ข้อมูลบริการสายด่วน สปสช. 1330 ระหว่างวันที่ 13 – 14 ก.ค. ได้ดำเนินการจับคู่คลินิกชุมชุนอบอุ่นให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบดูแลที่บ้าน หรือ ที่ชุมชนโดยสมัครใจแล้ว 1,566 ราย รวมมีผู้เข้าสู่ระบบดูแลที่บ้าน หรือที่ชุมชนแล้วจำนวน 2,200 ราย