ตรวจโควิดด้วย “Antigen test kit” เผยข้อปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ผลเป็นบวก ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตรวจโควิดด้วย "Antigen test kit" เผยข้อปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ผลเป็นบวก ต้องปฏิบัติอย่างไร

เมื่อประชาชนต้องการตรวจหาเชื้อเอง จัดหาชุดตรวจ Antigen test kit
1.เมื่อตรวจแล้วผลเป็นลบ (Negative) ไม่ติดเชื้อ
1.1.เมื่อประวัติผู้สัมผัสไม่ชัดเจน ไม่ต้องกักตัว แต่สังเกตอาการ
1.2.สัมผัสใกล้ชิด /สงสัยสัมผัสตรวจ Antigen ซ้ำอีก 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการและกักตัวเอง

2.เมื่อตรวจแล้วผลเป็นบวก (Positive) ติดเชื้อ
2.1 ผู้ติดเชื้อ โทรประสานแจ้งเข้าระบบที่เบอร์ 1330
2.2 นัดหมายตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR โรงพยาบาลรัฐและเอกชน หน่วยบริการ/ คลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.
2.3 กรณีไม่ติดเชื้อ ให้กักตัวเอง
2.4 กรณีติดเชื้อ หากเป็นผู้ป่วยสีเขียว ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้กักตัวเอง Home Isolation /Community Isolation หากเป็นสีเหลือง / สีแดง มีอาการทางเดินหายใจ ก็ส่งตัวเข้ารักษาที่ โรงพยาบาล

216481330 364665165151814 5134929798753243419 n