กรมการแพทย์ แชร์ขั้นตอนแยกกักตัวในชุมชน สำหรับผู้ป่วยอาการสีเขียว

กรมการแพทย์ แจงมาตรการแยกกักตัวในชุมชน ดันผู้ป่วยโควิดสีเขียวเร่งรับการรักษา ลดการแพร่เชื้อ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดถึงมาตรการ Community Isolation หรือ การแยกกักตัวผู้ป่วยในชุมชน เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียวให้สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วในขณะที่ยังรอเตียง โดยผู้ป่วยจะได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจเช็คอาการด้วยตนเอง พร้อมด้วยการติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาลด้วยระบบ Telemedicine และสนับสนุนอาหารครบ 3 มื้อ โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมการแพทย์ โรงเรียนแพทย์ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ป่วยในเขตพื้นที่ซึ่งแยกบริเวณออกจากชุมชนไว้ อาทิ ศาลาวัด หอประชุมโรงเรียน แคมป์คนงาน หรือหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับกักตัวผู้ป่วยไม่เกิน 200 คน เพื่อลดความแออัด และจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ

สำหรับหลักเกณฑ์สำคัญในการปฏิบัติงานของ Community Isolation คือ ผู้ป่วยต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย อายุต่ำกว่า 60 ปี ไม่มีโรคเรื้อรัง และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจน โดยผู้ป่วยจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์พร้อมด้วยการติดตามอาการจากแพทย์และพยาบาล และแนะนำวิธีทดสอบออกซิเจนในเลือด กรณีสงสัยว่าปอดมีปัญหาหรือไม่ โดยให้วัดออกซิเจนในเลือดก่อนออกกำลังกายลุกนั่ง 1 นาที และวัดซ้ำหลังทำ หากปริมาณออกซิเจนลดลงมากกว่า 3 % จะถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาล และจัดเตรียมระบบการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน

นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนจากสมาชิกภายในครอบครัวผู้ป่วย จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิต

218360326 2151590674983689 2893298928747004449 n