“ดร.อานนท์” เผย หมอต้องคุ้ยก้นหลอดแอสตร้าฯ มาปักแขนตัวเอง ขอมีส่วนร่วมช่วยวิจัยต่อประเทศชาติ

"ดร.อานนท์" เผย หมอต้องคุ้ยก้นหลอดแอสตร้าฯ มาปักแขนตัวเอง ขอมีส่วนร่วมช่วยวิจัยต่อประเทศชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ระบุข้อความว่า ในสังคมแพทย์ ก็มีแพทย์ที่น่ารักอยู่มาก วันนี้ผมได้รับการติดต่อจากแพทย์ คนหน้างานต่างจังหวัด ที่คุ้ยก้นหลอด AZ หลายๆ หลอดมาปักแขนตนเอง แบบแสวงเครื่องเอาตัวรอด รวมๆ กันได้หลายคน บอกว่าต้องการทำให้งานวิจัยของอาจารย์ยงสำเร็จ ยินดีเจาะเลือดและกรอก case report มาให้ อ.ยง เอาไปศึกษาเพื่อยืนยันผล SNV –>SNV—>AZ โดยจะไปรวบรวมเจาะเลือดเมื่อครบสาม-สี่่ สัปดาห์ หลังจากฉีดเข็มสาม AZ แล้วส่งเครื่องบินมาให้ อาจารย์ยง ที่กรุงเทพ หมอต่างจังหวัดเหล่านี้ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ อ.ยง โดยตรง แต่เห็นว่า สิ่งที่อ ยง ทำ มีประโยชน์ต่อประเทศ เลยอยากจะมีส่วนร่วมเท่าที่จะทำได้ ผมเป็นคนกลางประสานงานให้ด้วยความชื่นใจยิ่งครับผม

1626312853586

ขอบคุณ Arnond Sakworawich