กทม. เปิดแล้ว 14 ศูนย์พักคอย ส่งต่อผู้ป่วยโควิด เล็งขยายเพิ่ม

เปิดแล้ว 14 ศูนย์พักคอย Community Isolation เพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด รองรับได้ 2,176 เตียง เล็งขยายเพิ่มให้ครอบคลุมครบ 23 แห่ง ทั่วกรุง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รอเตียงในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ มีการคัดกรองอาการและดูแลในเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน

rthkVxl8 1

QKzJxuvA 2

3

 

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในพื้นที่ 6 กลุ่มเขตนั้น กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ ความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก โดยปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมมีองค์ประกอบครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขอนามัย จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงจัดวางที่นอน ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเทอร์เน็ต พัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเตรียมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัย โดยมี ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร ได้เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย ที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต จำนวน 14 ศูนย์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 2,176 เตียง โดยจะขยายเพิ่มเติมให้ครบ 23 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,103 ราย

ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เขตบางเขน ใช้พื้นที่ศูนย์กีฬารามอินทรา รองรับได้ 150 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ / เขตจตุจักร ใช้พื้นที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ รองรับได้ 180 เตียง และศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร รองรับได้ 120 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลกลาง / เขตดอนเมือง ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง รองรับได้ 150 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลกลาง / ส่วน เขตหลักสี่ ใช้พื้นที่โรงเรียนการไปรษณีย์ รองรับได้ 120 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลกลาง / เขตลาดพร้าว ใช้พื้นที่สำนักงานสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการ 2 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 19 รองรับได้ 100 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลกลาง ทั้ง 2 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง เขตพระนคร ใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวิหาร รองรับได้ 200 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / ส่วน เขตดินแดง ใช้พื้นที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนฯ ไทย-ญี่ปุ่น รองรับได้ 150 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / ส่วน เขตห้วยขวาง ใช้พื้นที่อาคารทางเข้า RCA ฝั่ง TOP รองรับได้ 145 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้ง 2 ศูนย์อยู่ระหว่างดำเนินการ

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เขตคลองเตย ใช้พื้นที่ วัดสะพาน รองรับได้ 250 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลสิรินธร / เขตสวนหลวง ใช้พื้นที่วัดปากบ่อ รองรับได้ 140 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลสิรินธร

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก เขตหนองจอก ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยหนองจอก รองรับได้ 100 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ / เขตลาดกระบัง ใช้พื้นที่ร้านอาหารจงกั๋วเหยียน รองรับได้ 250 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร / เขตสะพานสูง ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง รองรับได้ 146 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลคลองสามวา / ส่วน เขตบางกะปิ ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ รองรับได้ 150 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลบางนา อยู่ระหว่างดำเนินการ / เขตคันนายาว ใช้พื้นที่อาคารฝั่งตรงข้าม สยามอะเมซิ่งพาร์ค สวนสยาม อยู่ระหว่างสำรวจ

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ เขตบางกอกน้อย ใช้พื้นที่ วัดศรีสุดารามวรวิหาร รองรับได้ 90 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ / เขตคลองสาน ใช้พื้นที่อาคารกิจไพบูลย์ อิมพอร์ต รองรับได้ 130 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลตากสิน / ส่วนเขตทวีวัฒนา ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา รองรับได้ 110 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลตากสิน / เขตธนบุรี ใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคารพระยาสีหราชเดโชทัย รองรับได้ 100 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลตากสิน ทั้ง 2 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เขตบางแค ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค (เรืองสอน) รองรับได้ 150 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ / เขตบางขุนเทียน ใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน รองรับได้ 120 เตียง อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

PgXs4rir 7

46tk4UYO 8

9

 

ขอบคุณ : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์