นนทบุรีติดเชื้อเพิ่มกว่า 300 ราย กระจายทั่วทุกอำเภอ

นนทบุรีติดเชื้อเพิ่มกว่า 300 ราย กระจายทั่วทุกอำเภอ พบมีพนักงานห้าง-นักเรียนครู

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานจำนวน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งหมด 327 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ในครอบครัว ที่ทำงาน แคมป์ก่อสร้าง และตลาด เพศหญิง 189 ราย และ เพศชาย 138 ราย เป็นต่างชาติ 27 ราย (พม่า 20 ราย ลาว 5 ราย กัมพูชา 2 ราย) ภูมิลำเนา อำเภอเมือง 71 ราย = 21.71 % , อำเภอบางบัวทอง 71 ราย = 21.71 % , อำเภอปากเกร็ด 69 ราย = 21.10 % , อำเภอบางกรวย 53 ราย = 16.21 % , อำเภอบางใหญ่ 49 ราย = 14.98 % , อำเภอไทรน้อย 14 ราย = 4.28 % โดยมีอาการ 147 ราย คิดเป็น 45 % และ ไม่มีอาการ 180 ราย คิดเป็น 55 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 327 ราย คัดกรองก่อนผ่าตัด 2 ราย คัดกรองเชิงรุก 0 ราย เชิงรับ 322 ราย (ในครอบครัว 61 ราย, เพื่อนร่วมงาน 10 ราย) สถานที่กักตัว LQ พนักงานบริษัท ผลิตเสื้อผ้าส่งออก ปากเกร็ด 30 ราย, แคมป์คนงานก่อสร้าง ต.บางขนุน (ETC) 18 ราย, แคมป์ หกล้อ ต.บางคูเวียง 7 ราย, ตลาดบางใหญ่ (ตลาดกลางวัน) 16 ราย, ห้างสรรพสินค้า (ร้านอาหารญี่ปุ่น, พนักงานห้าง) 2 ราย , นักเรียน นักศึกษา ครู 24 ราย , ผู้แทนขายยา OTC 1 ราย , บริษัทออโตเทคนิค 2 ราย , ค้าขาย เมเจอร์ปากเกร็ด 1 ราย , รปภ. ห้างสรรพสินค้า 1 ราย