คนเชียงใหม่เฮ! ผู้ว่าฯคลายล็อก บริโภคอาหาร-ดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านได้แล้ว!

เชียงใหม่ ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และอนุญาตให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ โดยสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ร้าน ได้ถึงเวลา 21.00 น.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 64 ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4,131 ราย รักษาหายแล้ว 4,081 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 24 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 18 ราย โรงพยาบาลเอกชน 6 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 26 ราย

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความเสี่ยงจากการนำเข้าของโรคโควิด-19 และเกิดการแพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ เพราะมีการเดินทางเข้าออกของประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ตลอดเวลา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 66/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยมีสาระสำคัญคือห้ามจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกรูปแบบ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 150 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ หากได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม มากกว่า 2 อาทิตย์ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองการฉีดมาแสดง หรือฉีดแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม มากกว่า 2 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองการฉีดจากหน้าจอระบบหมอพร้อม หรือใบนัดฉีดเข็มที่ 2 มาแสดง เพื่อได้รับการยกเว้นการกักตัว

นอกจากนี้ ยังได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 67/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว โดยมีสาระสำคัญคือให้เปิดสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังได้ ส่วนร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาตามปกติโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณของร้าน ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 64 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

 

200864315 527778475246057 1134177555943889796 n

 

200947827 527778501912721 8931617858429436308 n

 

201138736 527778545246050 1022254502464875026 n