สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ ปิดรับผู้ป่วยนอกอายุรกรรม หลังบุคลากรติดโควิด-19

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ ปิดรับผู้ป่วยนอกอายุรกรรม และ ลดบริการ แผนกผู้ป่วยนอก เป็นเวลา 14 วัน หลังบุคลากรติดโควิด-19

สถาบันบำราศนราดูร ประกาศ ปิดการบริการผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม และลดบริการผู้ป่วยนอกของแผนกอื่น ๆ เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14-28 กรกฎาคม 2564 เนื่องด้วยบุคลากรหน่วยสนับสนุนการให้บริการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีผู้ป่วยติดเชื้อมารับบริการ โดยสถาบันบำราศนราดูรจำเป็นต้องลดการบริการผู้ป่วยนอกดังนี้

1. ปิดการบริการผู้ป่วยนอกของแผนกอายุรกรรม ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
2. ลดบริการ แผนกผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการของแผนกอื่น ๆ

ผู้ป่วยที่มีนัดของแผนกอายุรกรรมและแผนกอื่น ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งการเลื่อนนัดและการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ สถาบันบำราศนราดูร ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน งดการเดินทางมายังสถาบันบำราศนราดูร หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน และขอให้ติดตามประกาศจากสถาบันบำราศนราดูร พร้อมขออภัยในความไม่สะดวก

 

EN5zZw4M 214074392 360767265410219 5250902322938657930 n