ผวาหนัก! ขสมก.ติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุด “นายท่าอู่คลองเตย-คนขับรถเมล์-พนักงานเก็บค่าโดยสาร” 13 คน

ผวาหนัก! ขสมก.ติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุด "นายท่าอู่คลองเตย-คนขับรถเมล์-พนักงานเก็บค่าโดยสาร" 13 คน ยอดรวมสะสมรวมทั้งสิ้น 239 คน

วันที่ 13 ก.ค. 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งว่า ตรวจพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 13 คน

 • 1.พนักงานนายท่าอู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศชาย อายุ 52 ปี
 • 2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 77 เพศหญิง อายุ 57 ปี
 • 3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7ก เพศหญิงอายุ 40 ปี
 • 4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 111 เพศหญิง อายุ 53 ปี
 • 5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 180 เพศหญิง อายุ 46 ปี
 • 6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 2 เพศหญิง อายุ 20 ปี
 • 7.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 511 เพศชาย อายุ 43 ปี
 • 8.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 77 เพศชาย อายุ 59 ปี
 • 9.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 80ก เพศชาย อายุ 28 ปี
 • 10.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 96 เพศชาย อายุ 33 ปี
 • 11.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 111 เพศชาย อายุ 25 ปี
 • 12.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 502 เพศชาย อายุ 57 ปี
 • 13.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 26 เพศหญิง อายุ 58 ปี

โดยล่าสุด ณ วันที่ 13 ก.ค. มีการตรวจพบพนักงาน ขสมก. ติดเชื้อโควิด-19 แล้วรวมทั้งสิ้น 239 คน

rHdsJuNa 3

 

ขอบคุณ : BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ