“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ออกชี้แจง ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างยี่ห้อ

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ออกชี้แจง ไม่มีนโยบายฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างยี่ห้อ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 ทางด้านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศ มีใจความว่า #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกันนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาต

“ยกเว้น” กรณีผู้อยู่ในโครงการศึกษาวิจัย หรือ กรณีผู้ฉีดแพ้หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้วัคซีนต่างชนิดในเข็มที่ 2 ได้ หากแพทย์เห็นสมควร

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์หรือหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเพื่อรับวัคซีนต่างชนิดดังกล่าว ทางราชวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันภัยอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดจากผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0 2078 9350 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

1

ข้อมูล :โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ | 13 กรกฎาคม 2564