น่าห่วง! นนทบุรี ติดโควิดเพิ่ม 329 ราย กระจายไปหลายอำเภอ

น่าห่วง! นนทบุรี ติดโควิดเพิ่ม 329 ราย กระจายไป4อำเภอ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.นนทบุรี รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่จำนวน 329 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เป็นเพศหญิง 160 ราย เพศชาย 169 ราย ต่างชาติ 9 ราย (เมียนมา 8 ราย กัมพูชา 1 ราย) พื้นที่ภูมิลำเนา

อำเภอบางบัวทอง 104 ราย, อำเภอบางใหญ่ 92 ราย, อำเภอเมือง 62 ราย, อำเภอปากเกร็ด 26 ราย, อำเภอไทรน้อย 24 ราย, อำเภอบางกรวย 21 ราย

ความสัมพันธ์เชื่อมโยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 329 ราย คัดกรองก่อนผ่าตัด 4 ราย คัดกรองเชิงรุก อ.บางบัวทอง 3 ราย ตรวจรับ 322 ราย (ในครอบครัว 58 ราย, เพื่อนร่วมงาน 25 ราย) พนักงานบริษัทเอกชน 76 ราย ขับ food panda 2 ราย พนักงานคลินิกหมออำนาจ วัดลาดปลาดุก 1 ราย SB เฟอร์นิเจอร์ บางบัวทอง 4 ราย บริษัท ยูนิเวิร์ดบิ้วตี้ ต.พิมลราช 2 ราย พนักงาน CP All 1 ราย คลังสินค้า 24 Shopping ต.ละหาร 2 ราย DD Home 1 ราย ค้าขาย/ตลาด/ร้านค้า 32 ราย ไม่ระบุ 27 ราย รับจ้าง 24 ราย นักเรียน 24 ราย สูงอายุ 14 ราย ธุรกิจส่วนตัว 12 ราย ในปกครอง 11 ราย เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีธัญญา 5 ราย รับเหมาก่อสร้าง 5 ราย รับราชการ 3 ราย (ข้าราชการตำบลบางเลน 1 ราย) ร้านอาหาร เดอะดอค เดอะมอลล์งามวงศ์วาน 1 ราย หมายเหตุผู้ป่วยแสดงอาการ 225 ราย ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ 104 ราย