สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 151ราย เป็นในเรือนจำเกือบร้อยราย

ไปกันใหญ่แล้ว ผู้ติดเชื้อโควิด สุพรรณบุรี เพิ่ม 151 ราย พบเป็นผู้ป่วยในเรือนจำถึง 90 คน สะสมทั้งจังหวัด 1,476 ราย โดยในอำเภอเมือง และอู่ทอง มียอดผู้ติดเชื้อสูง

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จ.สุพรรณบุรี รายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 151 ราย เป็นผู้ป่วยในเรือนจำ 90 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,476 ราย ผู้ป่วยเรือนจำสะสม 315 ราย รักษาหายแล้ว 686 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 768 ราย เสียชีวิต 22 ศพ

โดยมีรายละอีดยผู้ป่วยตามรายอำเภอดังนี้ อำเภอเมือง 21 ราย, อ.สองพี่น้อง 17 ราย, อ.อู่ทอง 7 ราย, อ.ศรีประจันต์ 5 ราย, อ.บางปลาม้า 4 ราย, อ.ด่านช้าง 3 ราย, อ.สามชุก 1 ราย, อ.หนองหญ้าไซ 1 ราย, อ.เดิมบางนางบวช 1 ราย, อ.ดอนเจดีย์ 1 ราย และผู้ป่วยในเรือนจำ 90 ราย