สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฉีดให้ชาวชุมชนวังหลัง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฉีดให้ชาวชุมชนวังหลัง จำนวน 3,000 คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีนป้องกัน COVID-19 “ซิโนฟาร์ม” เพื่อกระจายฉีดสำหรับพสกนิกรชุมชนวังหลัง จำนวน 3,000 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราชได้มีการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนวังหลัง และสำนักงานเขตบางกอกน้อย รวบรวมรายชื่อและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564 ที่ รพ.ศิริราช (ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 0 2419 935

 

153413