ศบค.เปิดเกณฑ์รับผู้ติดเชื้อโควิด “เข้าดูแลในศูนย์พักคอย” รับเฉพาะผู้ป่วยแบบไหนเช็กที่นี่

ศบค.เปิดเกณฑ์รับผู้ติดเชื้อโควิด "เข้าดูแลในศูนย์พักคอย" รับเฉพาะผู้ป่วยแบบไหนเช็กที่นี่

วันที่ 13 ก.ค.2564 ทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงรายละเอียดศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงสร้างประกอบด้วยสำนักงานเขต สำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ โดยสำนักงานเขตแต่ละเขต จะเป็นผู้บริหารศูนย์ ทำหน้าที่จัดหาสถานที่ ทรัพยากร อาหารและน้ำดื่ม ค้นหาผู้ป่วยตกค้าง ฯลฯ สำนักอนามัย ร่วมกับเขตค้นหาผู้ป่วยตกค้างในชุมชน และร่วมคัดกรองและดูแลผู้ป่วย ส่วนสำนักการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยและให้คำปรึกษา นำส่งผู้ป่วย ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ และรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

ขณะที่แนวทางการดูแลผู้ป่วยภายในศูนย์พักคอยรอการส่งตัวเข้ารักษาภายในโรงพยาบาลนั้น จะรับเฉพาะผู้ป่วยยืนยันติดโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรืออาการน้อย ,ยินดีให้ความร่วมมือ สื่อสารรู้เรื่อง ไม่ก้าวร้าว ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช และช่วยเหลือตนเองได้ ,ไม่สามารถแยกกักในพื้นที่ตัวเอง และยินดีเข้าศูนย์พักคอย , ไม่มีอาการ ดังต่อไปนี้ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด 96% และอาการเหนื่อยหอบอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์พักคอย จะได้รับการวัดสัญญานชีพวันละ 2 ครั้ง และส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งจะมีผู้ป่วยที่ได้รับคัดเลือกเป็นหัวงหน้าทีม 1 คน เพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยเป็นโซน

S 3424375

S 3424377

S 3424378