เช็กข้อมูลด่วน 10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด กทม.ยอดพุ่งสูง

เช็กข้อมูลด่วน 10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด กทม.ยอดพุ่งสูง

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 รวม 8,656 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 8,583 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 73 ราย ผู้ป่วยสะสม 316,164 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 3,687 ราย หายป่วยสะสม 224,232 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 80 ราย

4

ซึ่งรายละเอียด 10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อวันนี้ 2,399 ราย

2.สมุทรสาคร ติดเชื้อวันนี้ 591 ราย

3.สมุทรปราการ ติดเชื้อวันนี้ 405 ราย

4.ชลบุรี ติดเชื้อวันนี้ 399 ราย

5.ปทุมธานี ติดเชื้อวันนี้ 397 ราย

6.นครปฐม ติดเชื้อวันนี้ 315 ราย

7.นนทบุรี ติดเชื้อวันนี้ 313 ราย

8.ปัตตานี ติดเชื้อวันนี้ 215 ราย

9.ยะลา ติดเชื้อวันนี้ 201 ราย

10.สงขลา ติดเชื้อวันนี้ 188 ราย

 

3

 

ขอบคุณ : ไทยรู้สู้โควิด