องค์การเภสัชฯ ออกแถลงการณ์โต้ข้อมูลโซเชียล ยันไม่ได้เก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา 88%

องค์การเภสัชฯ ออกแถลงการณ์โต้ข้อมูลโซเชียล ยันไม่ได้เก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา 88%

องค์การเภสัชกรรม ออกแถลงการณ์กรณีมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราคานำเข้าและเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยองค์การเภสัชกรรมชี้แจงดังนี้ 1.จากที่มีการนำเสนอว่าราคาวัคซีนโมเดอร์นาที่นำเข้ามามีราคา 584 บาทต่อโดส เป็นการใช้ข้อมูลที่ผิดจากความจริง อย่างไรก็ดีองค์การเภสัชกรรมไม่สามารถเปิดเผยราคาได้นำเข้าได้ เพราะเป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขการเจรจาซื้อขาย ที่ไม่ให้ทั้ง 2 ฝ่ายเปิดเผยราคา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา เป็นผู้กำหนดราคา ทั้งนี้จากข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไปราคาซื้อขายในตลาดโลก อยู่ที่ประมาณ 25-37 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 โดส โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และจำนวนในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง

2.การกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชน ที่ราคา 1,100 บาท เป็นราคาที่มาจากราคาวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมได้รับวจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รวมกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าเก็บรักษา ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคล กรณีอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ดังนั้นประเด็นที่กล่าวหาว่า มีการบวกกำไรหรือภาษีเข้าไปในราคาขายถึง 516 บาท หรือ 88% จึงไม่เป็นความจริง

3.องค์การเภสัชกรรม ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นตัวแทนจัดซื้อจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา เพื่อให้ประชาชนได้มีวัคซีนทางเลือกพิ่มขึ้น โดยนับตั้งแต่เกิดสถานกาณณ์โควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้มุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทย ให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

 

S 12304486

 

ข่าวอื่นๆ

MEA ย้ำมาตรการควบคุมบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง