“บางกอกแอร์เวย์ส” แจ้งหยุดให้บริการเที่ยวบินชั่วคราวใน 5 เส้นทาง ตั้งแต่ 13-31 ก.ค.

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งหยุดให้บริการเที่ยวบินชั่วคราวใน 5 เส้นทาง ตามมาตรการของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2564 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวตามมาตรการของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2564 ในเส้นทางดังต่อไปนี้

• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ตราด
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – สุโขทัย
• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ลำปาง

ตรวจสอบรายละเอียดตารางบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule
ผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์สที่ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางจากมาตรการของรัฐหรือประกาศฉบับนี้ ที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง*

หากต้องการขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L หรือหากต้องการขอเลื่อนการเดินทางโดยระบุวันเดินทางใหม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่ www.bangkokair.com/managing-my-booking

ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง) โดยสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองที่ www.bangkokair.com/tha/travel-voucher

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้
– คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ โทร 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
– PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH
– Email: [email protected]
– สำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส รายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokair.com/our-offices

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน
เนื่องจากในช่วงนี้มีผู้โดยสารติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากในทุกช่องทาง อาจทำให้ต้องรอสายหรือรอคิวการติดต่อนานกว่าปกติ ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ โปรดวางใจว่าการติดต่อของท่านจะได้รับการดูแลทั้งหมด ทางสายการบินต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

jNxqB9tA 1

ysuQuTd6 2

ขอบคุณ : Bangkok Airways