นครปฐมหนัก ยอดโควิดพุ่งพรวดกว่า 418 ราย ดับ 3 ราย ผู้ว่าฯเข้มมาตรการควบคุมสูงสุด

นครปฐมหนัก ยอดโควิดพุ่งพรวดกว่า 418 ราย ดับ 3 ราย ผู้ว่าฯเข้มมาตรการควบคุมสูงสุด

วันที่ 11 ก.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม ได้ตรวจพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่จำนวน 418 ราย เสียชีวิต 3 ราย ในเรือนจำกลางนครปฐมพบ 103 ราย และพบผู้ป่วยใน จ.นครปฐม 315 ราย เป็นสัญชาติไทย 391 ราย อื่นๆ 27 ราย ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 345 ราย และการเฝ้าระวังเชิงรับ 73 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 7,084 ราย

 

3a7d109beb7cff14d3e263ab9e497f794f930745e02d60ffae9820389906da2f

 

ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม ได้กำหนดมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคลขั้นสูงสุด รวมทั้งกำหนดเวลาการออกนอกเคหสถาน ควบคู่กับการเร่งรัดมาตรการด้านการป้องกันโรค การฉีดวัคซีน การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล รวมทั้งการเยียวยา เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวางมาตรการควบคุมสูงสุดเช่นเดียวกันกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ดังนี้

1. จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ให้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญ และการบริการประชาชน ระบบขนส่งสาธารณะ งดให้บริการเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัคซีน เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม ในการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สวนสาธารณะ สามารถเปิดให้บริการสำหรับการออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น. ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมตามประเพณีร่วมกันเกิน 5 คน

2. ให้บุคคลงดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

3. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค. ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างสูงสุด

4.กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างสูงสุด

5. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดลาดตระเวน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเข้มงวดทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนให้มีบทลงโทษตามแห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

6. ให้เริ่มดำเนินการตามข้อ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เวลา 23.00 น. วันนี้ (11 ก.ค.) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.นครปฐม พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผบช.ภ.7 รักษาราชการ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครปฐม จะมีพิธีปล่อยแถวระดม จัดระเบียบตามมาตรการ การล็อกดาวพื้นที่ตามประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน ตามเวลากำหนด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ วันจันทร์ที่ 12 ก.ค.นี้ ที่ลานเบื้องขวา พระศิลาขาว ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม

345db8bb80d89257ad3a116c6c0c6cac519008a612ac743ff2d555e807af8938