ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อพุ่งวันเดียว6ร้อยกว่าราย เสียชีวิตอีก5ราย

ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อพุ่งวันเดียว6ร้อยกว่าราย เสียชีวิตอีก5ราย

เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 10 ก.ค 64 จำนวน 672 ราย โดยจำแนกเป็น
1️ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 140 ราย
2ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากดำเนินงานเชิงรุก 532 ราย
เพศหญิง 328 ราย เพศชาย 344 ราย
คนไทย 360 รายต่างชาติ 312 ราย (พม่า 125 ราย กัมพูชา 177 ราย ลาว10 ราย )
อายุเฉลี่ย 36 ปี(น้อยสุด 1 ปี มากที่สุด 93 ปี) เสียชีวิต 5 ราย

E57lqH7UUAsKos1