ผู้ว่าฯ กทม.ลุยตรวจความพร้อม ศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยโควิด เริ่มรับผู้ป่วย 12ก.ค.นี้

ผู้ว่าฯ กทม.ลุยตรวจความพร้อม ศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยโควิด เริ่ม 12ก.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ประกอบด้วย ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร ศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง เขตดอนเมือง โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการโยธา สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

สำหรับในพื้นที่เขตจตุจักร ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จำนวน 2 แห่ง คือ 1.ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร โดยใช้อาคารกีฬาในร่ม จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง เปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 12 ก.ค.64 2.ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ โดยใช้อาคารโรงยิม บริเวณชั้น 1 ซึ่งเดิมเป็นห้องลีลาศ และพื้นที่ชั้น 2 รองรับผู้ป่วยได้ 180 เตียง เปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 13 ก.ค.64 ส่วนพื้นที่เขตดอนเมือง ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง โดยใช้อาคารกีฬาในร่ม รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง สามารถขยายศักยภาพรองรับผู้ป่วยได้ถึง 150 เตียง คาดว่าจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยได้ในวันที่ 13 ก.ค.64

ด้านความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อทั้ง 3 แห่ง ขณะนี้สำนักงานเขตในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร กำหนดทางเข้า-ออกสำหรับผู้ป่วย ติดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงและจัดวางที่นอน ติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบเสียงตามสาย กล้อง CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำ ติดตั้งห้องสุขาเคลื่อนที่เพิ่มเติม ตรวจสอบระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ รวมถึงห้องทำงานและพักผ่อนของแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุข นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน โดยในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จะมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกลางเป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีเป้าหมายจัดตั้งในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต ให้ครบ 20 แห่ง เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,000 ราย โดยจะแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ ซึ่งผู้ป่วยโควิดที่เข้าพักในศูนย์พักคอยทุกแห่ง จะได้รับการดูแลประเมินอาการอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งจะทำการคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน ขณะนี้กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักคอยแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตคลองเตย ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางแค ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางกอกน้อย ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพระนคร และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสวนหลวง ส่วนที่เหลือจะทยอยเปิดให้ได้เร็วที่สุด

2021 07 10 14 15 48

2021 07 10 14 16 21

2021 07 10 14 16 40