ศบค.ยกระดับคุมโควิด สั่งล็อคดาวน์-เคอร์ฟิว 10 จว.แดงเข้ม

ศบค.ยกระดับคุมโควิด สั่งล็อคดาวน์-เคอร์ฟิว 10 จว.แดงเข้ม

วันที่ 9 ก.ค.2564 ทางด้าน แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ได้ออกมาแถลงรายงานสถานการณ์โควิด19 เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. โดยมีใจความสำคัญดังนี้  หลักคิดในการกำหนดมาตรการครั้งนี้ : “จำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคลชั้นสูงสุด รวมทั้งกำหนดเวลาการออกนอกเคหะสถาน ควบคู่ไปกับการเร่งรัดมาตรการด้านการป้องกันโรค การฉีดวัดซีน การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล รวมทั้งการเยียวยา”

IMG 20210708132442000000

เห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เสนอ ดังนี้

5

6

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (คงเดิม)
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 19 จังหวัด)
  • พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 16 จังหวัด)
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด (ลดลง 39 จังหวัด)

พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ลำปาง ลำพูน สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์

0

การปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

1. จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด (เฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล)

– กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนใช้การปฏิบัติงานในลักษณะ Work From Home ให้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่สำตัญ และการบริการประชาชน

– ระบบชนส่งสาธารณะ เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 21.00 น. เปิดให้บริการอีกทีตอนเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

– ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโด้รุ่ง ปิดเวลา 20.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูบิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ ชูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธนาคารและสถาบัน

การเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัดซีน ทั้งนี้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

– ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มห้ามปริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

– ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม

– สวนสาธารณะ สามารถเบิดให้บริการสำหรับการออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น.

– ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรม ตามประพณี ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

1

 

ในส่วนของ10จังหวัด ที่มีการกำหนดการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม ก็คือรวมทั้ง6จังหวัดกรุงเทพและปริมลฑล+อีก4จังหวัดภาคใต้ ได้แก่สงขลา ยะลา ปัตนี นราธิวาส มีข้อปฏิบัติดังนี้

2. ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

3. การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค.ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

4. กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA) อย่างสูงสุด

5. ให้เริ่มดำเนินการตามข้อ1-4 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับ สถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24, 25, 26 มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

6. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดลาดตระเวน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติ อย่างเข้มงวด โดยให้พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 64 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้กรณีตรวจพบผู้ฝ่าฝืนให้บังคับใช้บทลงโทษตามแห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

2

10

11

12

13

15

16

ขอบคุณ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19