เช็กเลย 6 จังหวัด พบคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ โรงเรียน-โรงงาน-คอนโดฯ

เปิดรายชื่อ 6 จังหวัด พบคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ทางด้านเพจ ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 รายงานสถานการณ์วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรวม 3,175 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 3,035 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 140 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,030 ราย ผู้ป่วยสะสม 192,443 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 29 ราย ยอดรวมสะสมการเสียชีวิต 1,629 ราย 

ซึ่งล่าสุดทางด้านเพจ ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 ได้โพสต์อัพเดทสถานการณ์โควิด19 เกี่ยวกับสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละจังหวัด

การระบาด(คลัสเตอร์ใหม่) ที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564

จังหวัดสมุทรสาคร พบ 1 คลัสเตอร์ใหม่ พื้นที่ เมืองสมุทรสาคร โรงงานสิ่งทอ วันที่เริ่มการระบาด 20 มิถุนายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 คน 

จังหวัดนนทบุรี พบ 1 คลัสเตอร์ใหม่ พื้นที่ ปากเกร็ด บริษัทก่อสร้าง วันที่เริ่มระบาด 20 มิถุนายน 2564 ผู้ป่วยรายใหม่ 40 ราย

1 1

จังหวัดสมุทรปราการ พบ 3 คลัสเตอร์ใหม่ สถานที่เกิดการระบาด 1.เขตอุตสาหกรรมบางปู พบผู้ติดเชื้อ 38 ราย 2.คอนโดมิเนียม ต.บางเมือง พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย 3.บริษัทระบบน้ำการเกษตร วันที่เริ่มระบาด 20 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20 ราย

Po3GICMJ 2

จังหวัดสระบุรี พบ 1 คลัสเตอร์ใหม่ พื้นที่เมืองสระบุรี สถานที่เกิดการระบาด โรงเรียนตำรวจ วันที่เริ่มระบาด 20 มิ.ย. ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย

จังหวัดระยอง พบ 1 คลัสเตอร์ใหม่ พื้นที่แกลง สถานที่เกิดการระบาด ฟาร์มเห็ด วันที่เริ่มระบาด 20 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11 ราย

จังหวัดฉะเชิงเทรา พบ 1 คลัสเตอร์ใหม่ สถานที่เกิดการระบาด บริษัทเชื่อมโลหะ วันที่เริ่มการระบาด 20 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย

ZfJQqYCn 3ขอบคุณ : ศูนย์ข้อมูลCOVID-19