เริ่มเลยวันนี้! ตากสั่งมาตรการเข้ม”เคอร์ฟิวแม่สอด”

เริ่มเลยวันนี้! ตากสั่ง"เคอร์ฟิวแม่สอด"

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ได้โพสต์ว่า มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2267/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ประกาศว่า เคอร์ฟิว แม่สอด คนต่างด้าว ห้ามออกนอกเคหสถาน 20.00-04.00น. และประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมืองดหรือชะลอออกจากเคหสถาน 23.00-04.00น. เริ่ม 8กรกฎาคม 2564

214782180 2904093196474463 4693100358389657870 n

ข่าวอื่นๆ

MEA ย้ำมาตรการควบคุมบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง