ธนาคารกรุงไทย ประกาศปิดสาขาชั่วคราว หลังพบพนักงานติดโควิด

ธนาคารกรุงไทย ประกาศปิดสาขาชั่วคราว หลังพบพนักงานติดโควิด

ธนาคารกรุงไทย ขอแจ้งให้ทราบ กรณีพนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารไสวบราวน์ 1 ชั้น 4 อาคารสุขุมวิท ชั้น 5 อาคารสาขาราชวงศ์ ชั้น 3 อาคารสาขาสวนมะลิ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) สาขาถนนเฟื่องนคร สาขาทำเนียบรัฐบาล และ สาขาบิ๊กซี อ่อนนุช จำนวนรวม 8 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานปฏิบัติงานที่ อาคารไสวบราวน์ 1 อาคารสุขุมวิท อาคารสาขาราชวงศ์ อาคารสาขาสวนมะลิ จำนวนรวม 4 ราย ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเนื่องจากมีไข้ และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานทั้ง 4 ราย มิได้มีส่วนในการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าว เข้าปฏิบัติงานที่สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18 และวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 และเข้าปฏิบัติงานที่จุดบริการศาลปกครอง ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาถนนเฟื่องนคร ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าว เข้าปฏิบัติงานที่สามย่านมิตรทาวน์ ในวันที่ 22-25 มิถุนายน 2564 และเข้าปฏิบัติงานที่สาขาถนนเฟื่องนคร ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 และเข้าปฏิบัติงานที่ สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาทำเนียบรัฐบาล ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าว เข้าปฏิบัติงานที่สาขา ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 วันที่ 1-2 กรกฎาคม และวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

พนักงานปฏิบัติงานที่ สาขาบิ๊กซี อ่อนนุช ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย โดยพนักงานรายดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานที่สาขาในวันที่ 23-25 มิถุนายนและวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2564

โดย ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่พบผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง อาคารไสวบราวน์ 1 ชั้น 4 และ อาคารสุขุมวิท ชั้น 5 อาคารสาขาราชวงศ์ ชั้น 3 และอาคารสาขาสวนมะลิ

2. ปิดพื้นที่สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.

3. ปิดพื้นที่จุดบริการศาลปกครอง เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.31 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.

4. ปิดพื้นที่สาขาถนนเฟื่องนคร เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.

5. ปิดพื้นที่สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.

6. ปิดพื้นที่สาขาทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.

7. ปิดพื้นที่สาขาบิ๊กซี อ่อนนุช เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

8. สืบประวัติพนักงานในช่วงก่อนตรวจพบเชื้ออย่างละเอียดและให้พนักงานที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งมีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเป็นระยะเวลาเวลา 14 วัน และติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด

9. รายงานกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

203914214 10161322298488916 3923734925237271698 n