เปิดแล้ว 5 ศูนย์พักคอยกทม. รองรับผู้ติดเชื้อโควิดที่รอเตียง

กรุงเทพมหานคร เปิดแล้ว 5 ศูนย์พักคอยกทม. รองรับผู้ติดเชื้อโควิดที่รอเตียง

วันที่ 8 ก.ค. 64 กรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยโควิด–19 แยกออกจากครอบครัวและชุมชน เพื่อรอส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา ได้แล้ว 5 ศูนย์ รวมทั้งหมด 860 เตียง มีดังนี้

1. อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร จำนวน 170 เตียง (ดูแลโดย รพ.เจริญกรุงประชารักษ์)
2. วัดสะพาน เขตคลองเตย จำนวน 250 เตียง (ดูแลโดย รพ.สิรินธร)
3. ค่ายลูกเสือวันวาน เขตหนองจอก จำนวน 200 เตียง (ดูแลโดย รพ.เวชการุณรัศมิ์)
4. วัดศรีดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย จำนวน 90 เตียง (ดูแลโดย รพ.ราชพิพัฒน์)
5. ศูนย์สร้างสุขทุกวัย เขตบางแค จำนวน 150 เตียง (ดูแลโดย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

 

201792560 359623132322684 7233629001929667341 n

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร เร่งจัดตั้งศูนย์พักคอย มีจำนวน 17 ศูนย์ กระจายครอบคลุมทั้ง 6 กลุ่มเขต สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 2,560 ราย จะมีการขยายให้ได้ 20 ศูนย์ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อได้ 3,000 เตียงและจะเพิ่มให้ได้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาผู้ป่วยตกค้างและไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในครอบครัว มีดังนี้

1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
-เขตบางเขนใช้พื้นที่ศูนย์กีฬารามอินทรา รองรับได้ 150 เตียง
-เขตจตุจักรใช้พื้นที่ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ รองรับได้ 190 เตียง
-ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร รองรับได้ 120 เตียง
-เขตดอนเมืองใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยดอนเมือง รองรับได้ 150 เตียง
(ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.กลาง)

2. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
-เขตพระนครใช้พื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดอินทรวิหาร รองรับได้ 170 เตียง
-เขตดินแดงใช้พื้นที่สนามกีฬาเวสน์ 2 รองรับได้ 150 เตียง
(ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.เจริญกรุงประชารักษ์)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้
-เขตคลองเตยใช้พื้นที่วัดสะพาน รองรับได้ 250 เตียง
-เขตสวนหลวงใช้พื้นที่วัดปากบ่อ รองรับได้ 170 เตียง
(ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.สิรินธร)

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
-เขตหนองจอกใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน รองรับได้ 200 เตียง
-เขตลาดกระบังใช้พื้นที่ร้านBOOM BOOM รองรับได้ 120 เตียง
-เขตสะพานสูงใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง รองรับได้ 150 เตียง
-เขตบางกะปิใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางกะปิ รองรับได้ 150 เตียง
(ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.เวชการุณรัศมิ์)

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ
-เขตบางกอกน้อยใช้พื้นที่วัดศรีสุดารามวรวิหาร รองรับได้ 90 เตียง (อยู่ภายใต้การดูแลของรพ.ราชพิพัฒน์)
-เขตทวีวัฒนาใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา รองรับได้ 100 เตียง (อยู่ภายใต้การดูแลของรพ.ตากสิน)

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้
-เขตบางแคใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค(เรืองสอน) รองรับได้ 150 เตียง
-เขตบางขุนเทียนใช้พื้นที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางขุนเทียน รองรับได้ 100 เตียง
-เขตภาษีเจริญใช้พื้นที่วัดนิมมานรดี รับได้ 150 เตียง
(ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของรพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

 

ข่าวอื่นๆ

MEA ย้ำมาตรการควบคุมบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง