ผอ.ศปก.ศบค.ยันไม่มีเส้นสายขอลัดคิววัคซีน จัดให้บุคลากรด่านหน้าก่อน

ผอ.ศปก.ศบค.ระบุหน่วยงานเอกชนสามารถขอจัดสรรวัคซีนในรูปแบบหมู่คณะได้ แต่ ศบค.จะจัดลำดับความสำคัญโดยบุคลากรด่านหน้าก่อน และไม่สามารถเผื่อแผ่ถึงครอบครัวได้ ยืนยันไม่มีเส้นสายขอลัดคิววัคซีน ขณะที่นายกรัฐมนตรี เข้าปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลตามปกติ ติดตามสถานการณ์โควิด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยไม่มีวาระงานอย่างเป็นทางการ คาดว่าเป็นการติดตามการทำงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)

ขณะที่พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผอ.ศปก.ศบค. ชี้แจงกรณีสังคมเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และตั้งคำถาม ต่อการขอฉีดวัคซีนแบบหมู่คณะของบริษัทเอกชนผ่านกระทรวงมหาดไทย ว่า ศบค. กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ ขอรับการฉีดวัคซีน 3 ช่องทางประกอบด้วย 1. การลงทะเบียนผ่าน Application หมอพร้อม 2. การลงทะเบียนผ่าน อสม. ฝ่ายปกครอง และองค์กร และ 3 การลงทะเบียนแบบ on site ซึ่งรูปแบบ การลงทะเบียนของภาคเอกชน อยู่ในวิธีการลงทะเบียนข้อที่ 2 คือ ผ่านองค์กร ที่ผ่านมามีการเสนอขอมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านทางกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่ ศบค. ได้กำกับเงื่อนไขเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนไปด้วย เรียงลำดับจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มอาชีพเสี่ยง กลุ่มที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ และ ประชาชนทั่วไป ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ไม่ใช่ว่าใครเสนอขอมาก่อนแล้วจะได้รับการจัดสรรวัคซีนก่อน อีกทั้ง ไม่สามารถขออนุญาตเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างได้ พร้อมย้ำการขอรับวัคซีนในรูปแบบของหน่วยงานและกลุ่มองค์กรสามารถทำได้ เพื่อประโยชน์ในการฉีดวัคซีนแบบหมู่ ตามความจำเป็น จึงขอประชาชนอย่ามองว่ามีการใช้ผ่านช่องทางพิเศษ หรือ ใช้เส้นสายแต่อย่างใด

ส่วนการเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในพื้นที่ภูเก็ต sandbox ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ พลเอก ณัฐพล กล่าวว่า ในการตรวจความพร้อมขั้นสุดท้าย ซึ่งนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมที่จังหวัดภูเก็ตวันที่ 25 มิถุนายนนี้ จะมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ศบค. ลงไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย