ยอดผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 5,775 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย

ยอดผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 5,775 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย

วันที่ 6 ม.ค.2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่วยใหม่ 5,775 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 5,323 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 160 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 77 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 215 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,216,387 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)หายป่วยกลับบ้าน 2,673 ราย หายป่วยสะสม 2,158,076 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 11 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 37,968 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

6 ยอด1