สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,899 ราย เสียชีวิต 19 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,899 ราย เสียชีวิต 19 ราย

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3,899 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 3,648 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 14 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 68 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 169 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,210,612 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 2,508 ราย หายป่วยสะสม 2,155,403 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 34,877 ราย เสียชีวิต 19 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

S 24748256 696x696 1