สถานการณ์โควิดวันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 3,091 ราย เสียชีวิต 12 ราย!

สถานการณ์โควิดวันนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 3,091 ราย เสียชีวิต 12 ราย!

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3,091 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,963 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 124 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,206,713 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 2,688 ราย หายป่วยสะสม 2,152,895 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,505 ราย เสียชีวิต 12 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

S 24715276