อัปเดต 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ครองอันดับ 1

อัปเดต 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.ครองอันดับ 1

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2,927 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,684 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 54 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 21 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 168 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,203,622 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 2,903 ราย หายป่วยสะสม 2,150,207 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,114 ราย เสียชีวิต 18 ราย

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 358 ราย

2.ชลบุรี 351ราย

3.อุบลราชธานี 206 ราย

4.ขอนแก่น 143 ราย

5.เชียงใหม่ 97 ราย

6.นครศรีธรรมราช 96 ราย

7.สมุทรปราการ 90 ราย

8.ภูเก็ต 64 ราย

9.นนทบุรี 63 ราย

10.บุรีรัมย์ 54 ราย

270268137 477733477178315 5322101130184791906 n 1