สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยรายใหม่ 2,927 ราย เสียชีวิต 18 ราย

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2,927 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,684 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 54 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 21 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 168 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,203,622 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 2,903 ราย หายป่วยสะสม 2,150,207 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,114 ราย เสียชีวิต 18 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

S 24666182 696x696 1