สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 3,112 ราย เสียชีวิต 12 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 3,112 ราย เสียชีวิต 12 ราย

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 3,112 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,896 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 65 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 149 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,200,695 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 2,921 ราย หายป่วยสะสม 2,147,304 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,108 ราย เสียชีวิต 12 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

S 24625191 696x696 1