อัปเดต 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทมวันเดียวเฉียด 400 ราย

อัปเดต 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทมวันเดียวเฉียด 400 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 รวม 3,011 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,716 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 96 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 57 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 142 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,197,583 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 3,315 ราย หายป่วยสะสม 2,144,383 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 32,929 ราย เสียชีวิต 10 ราย

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 399 ราย

2.ชลบุรี 289 ราย

3.อุบลราชธานี 254 ราย

4.นครศรีธรรมราช 161 ราย

5.ขอนแก่น 99 ราย

6.มหาสารคาม 81 ราย

7.สมุทรปราการ 75 ราย

8.เชียงใหม่ 69 ราย

9.ภูเก็ต 64 ราย

10.ระยอง 59 ราย