สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อ 2,305 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อ 2,305 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย

วันที่ 28 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน พบผู้ป่วยใหม่ 2,305 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 2,116 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 40 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 54 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 95 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,185,849 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
หายป่วยกลับบ้าน 3,070 ราย หายป่วยสะสม 2,132,017 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 32 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 33,639 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 390 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 717 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

28 ยอด1