เช็กเลย! 10 จังหวัด พบติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในประเทศไทย

เช็กเลย! 10 จังหวัด พบติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในประเทศไทย

วันที่ 27 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน พบมีผู้ป่วยใหม่ 2,437 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 2,307 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 20 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 18 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 92 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,183,544 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)

หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย หายป่วยสะสม 2,128,947 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 34,436 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 505 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 752 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

27 ยอด1

10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่

  • 1.กรุงเทพฯ ติดเชื้อวันนี้ 427 ราย
  • 2.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อวันนี้ 150 ราย
  • 3.ชลบุรี ติดเชื้อวันนี้ 138 ราย
  • 4.ขอนแก่น ติดเชื้อวันนี้ 96 ราย
  • 5.สมุทรปราการ ติดเชื้อวันนี้ 88 ราย
  • 6.เชียงใหม่ ติดเชื้อวันนี้ 57 ราย
  • 7.ตรัง ติดเชื้อวันนี้ 56 ราย
  • 8.ฉะเชิงเทรา ติดเชื้อวันนี้ 54 ราย
  • 9.สงขลา ติดเชื้อวันนี้ 53 ราย
  • 10.สุราษฎร์ธานี ติดเชื้อวันนี้ 52 ราย

S 10002512