สถานการณ์โควิดวันนี้! พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 2,437 ราย เสียชีวิต 18 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 2,437 ราย เสียชีวิต 18 ราย

วันที่ 27 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน พบมีผู้ป่วยใหม่ 2,437 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 2,307 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 20 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 18 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 92 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,183,544 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)

หายป่วยกลับบ้าน 3,845 ราย หายป่วยสะสม 2,128,947 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 34,436 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 505 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 752 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

27 ยอด1