สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย เสียชีวิต 22 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,532 ราย เสียชีวิต 22 ราย

วันที่ 26 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่วยใหม่ 2,532 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 2,412 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 37 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 23 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 60 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,181,107 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
หายป่วยกลับบ้าน 3,771 ราย หายป่วยสะสม 2,125,102 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 35,862 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 962 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 813 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

26 ยอด1