เช็กโควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 2,532 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

เช็กโควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 2,532 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

วันที่ 22 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,532 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,393 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 50 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 48 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 41 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,170,198 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
หายป่วยกลับบ้าน 3,191 ราย หายป่วยสะสม 2,111,962 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 38,202 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 788 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 845 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

22 ยอด1