เช็ก! 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.วันเดียวแตะ 559 ราย

เช็ก 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.วันเดียวแตะ 559 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 รวม 2,476 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,358 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 41 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 47 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 30 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,167,666 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 3,649 ราย หายป่วยสะสม 2,108,771 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 38,892 ราย เสียชีวิต 32 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด มีดังนี้

1.กทม. 559 ราย
2.ชลบุรี 174 ราย
3.นครศรีธรรมราช 114 ราย
4.สมุทรปรการ 96 ราย
5.สงขลา 85 ราย
6.เชียงใหม่ 65 ราย
7.สุราษฎร์ธานี 65 ราย
8.ตรัง 63 ราย
9.กระบี่ 60 ราย
10. นครสวรรค์-พิษณุโลก 53 ราย