โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อ แตะ 2 พัน เสียชีวิตอีก 32 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อ แตะ 2 พัย เสียชีวิตอีก 32 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 รวม 2,476 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,358 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 41 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 47 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 30 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,167,666 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 3,649 ราย หายป่วยสะสม 2,108,771 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 38,892 ราย เสียชีวิต 32 ราย

 

2112