สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ป่วยรายใหม่ลดลง เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ป่วยรายใหม่ลดลง เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

วันที่ 20 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,525 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,411 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 49 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 23 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 42 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,165,190 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
หายป่วยกลับบ้าน 4,190 ราย หายป่วยสะสม 2,105,122 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 40,097 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 469 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 899 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

20 ยอด1