อัปเดตยอดโควิดล่าสุด ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 พัน เสียชีวิต 22 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 รวม 2,899 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 2,802 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 22 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 21 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 54 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,162,665 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 4,389 ราย หายป่วยสะสม 2,100,932 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 41,793 ราย เสียชีวิต 22 ราย

 

1918