โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 พัน เสียชีวิต 26 ราย

โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 พัน เสียชีวิต 26 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 รวม 3,684 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 3,436 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 83 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 21 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,153,097 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 4,531 ราย หายป่วยสะสม 2,087,806 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 45,442 ราย เสียชีวิต 26 ราย

 

555