10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อสูง! น่าห่วงนครศรีธรรมราช-สงขลายอดป่วยเพิ่ม!

10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อสูง! น่าห่วงนครศรีธรรมราช-สงขลายอดป่วยเพิ่ม!

วันที่ (9 ธ.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด รวม 4,203 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,048 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 95 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 42 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 18 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,127,724 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,939 ราย หายป่วยสะสม 2,047,662 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 60,415 ราย เสียชีวิต 49 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากสุดได้แก่

  • 1. กรุงเทพฯ 853 ราย
  • 2.นครศรีธรรมราช 281 ราย
  • 3. สงขลา 192 ราย
  • 4. ชลบุรี 170 ราย
  • 5. ปัตตานี 154 ราย
  • 6. เชียงใหม่ 142 ราย
  • 7. สมุทรปราการ 142 ราย
  • 8. สุราษฎร์ธานี 98 ราย
  • 9. ปราจีนบุรี 96 ราย
  • 10. ประจวบฯ 92 ราย

1639026130423